යීවු බෙල්ට් වෙළඳ ලක්ෂණය

YIWU BELTS MARKET FEATURES

යීවු පටි වෙලඳපොල මුල් අවධියේදී වෙන්ෂෝ සහ ගුවාන්ෂු වෙළඳපොලේ බෙදා හරින ලද අතර, එහි අඛණ්ඩ වර්‍ධනයෙන් සහ බලවත් බලපෑමෙන් අලෙවි කිරීමේ කවුළු සකස් කර ගැනීමට මෙම නගර දෙකෙහිම ව්‍යවසායන් දෙදෙනාම යිවූ වෙත පැමිණ ආකර්ෂණය කරති. පටි කර්මාන්ත ශාලා බොහෝමයක් තම කර්මාන්ත ශාලා යීවු වෙත ගෙන ගියහ.


WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!